Високо спортно майсторство

За състезатели занимаващи се с шахмат, с цел постигане на високи спортни резултати-предлагаме индивидуални занимания с треньор.